DECLARACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 1ENTRETANTS SOBRE LA PAU I LES EXEMPCIONS

(Formulari d'adhesió al final del document)

 

L’Associació Un entre tants considera que l’actual celebració de l’examen de “Valencià: llengua i literatura” de la PAU darrere d’altres assignatures com el castellà de manera reiterada i, fins i tot, com ha passat enguany, en companyia de les assignatures optatives, no contribueix, de cap manera, al seu prestigi entre l’alumnat.

 

Pensem que la llengua pròpia del País Valencià, i una de les dues que és oficial al nostre territori, ha de ser tractada amb el prestigi que es mereix i a això contribueix, entre d’altres coses, la posició que ocupa en les proves esmentades.

 

Demanem que la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, les universitats valencianes i la mateixa AVL treballen per exigir l’acompliment de la LUEV que diu:

 

“La finalitat última de la Llei és assolir, mitjançant la promoció del valencià, l'equiparació efectiva amb el castellà i garantir l'ús normal i oficial d'ambdós idiomes en condicions d'igualtat i desterrar qualsevol forma de discriminació lingüística”.

“El valencià i el castellà són declarades llengües obligatòries en els Plans d'Ensenyament dels nivells no universitaris, i hom mirarà que els escolars reben els primers ensenyaments en la llengua habitual i que els alumnes assolesquen un coneixement oral i escrit d'ambdues llengües en nivells d'igualtat.

 

En aquest sentit, considerem que realitzar la prova de valencià l’últim dia perjudica notablement el resultat de l’examen i contradiu flagrantment la Llei. És evident que el nivell de rendiment, d’atenció, de memòria, etc., no és el mateix al principi que al final, quan arrosseguen  cansament i  tensió. Cal recordar que per a una part de l’alumnat, representava l’últim examen de selectiu.

 

Però aquesta situació no solament ens preocupa pels resultats acadèmics, que ens preocupa i molt, sinó perquè entenem que manifesta una clara desafecció i desconsideració vers la nostra llengua i no contribueix en res al seu prestigi, ni acadèmic ni social.

 

Aquest tractament de l’assignatura de “Valencià: llengua i literatura” a les proves d’accés a la Universitat contradiu les pròpies normes universitàries, com es pot comprovar amb una consulta senzilla dels seus estatuts respectius:

 

Ja hem manifestat individualment aquesta queixa i els coordinadors argumenten que la causa per la qual el castellà es fa el primer dia és perquè s’hi presenta tot l’alumnat. No podem acceptar que aquest argument, no fonamentat en criteris pedagògics, siga el que guie l’organització de les proves. A més a més, açò ens porta a un altre tema que també ens intranquil·litza, i molt: les exempcions.

 

La defensa del valencià com a llengua d’ensenyament és la nostra preocupació com a docents. Per aquest motiu considerem que el tema de les exempcions de l’assignatura de valencià és una qüestió no resolta que ja cueja massa temps i sobre la qual nosaltres volem expressar la nostra opinió. Vegem el que en diu la Llei:

 

De les excepcions

Article 24

1. L'obligatorietat d'aplicar el valencià a l'ensenyament en els territoris assenyalats com de predomini valenciano-parlant al Títol Cinqué, restarà sense efecte de manera individual quan els pares o tutors que ho sol·liciten acrediten fefaentment residència temporal en territori i expressen, en formalitzar la inscripció, el desig que els seus fills o tutelats siguen eximits de l'ensenyament del valencià.

 

2. El Consell de la Generalitat Valenciana introduirà progressivament l'ensenyament del valencià als territoris de predomini lingüístic castellà relacionats al Títol Cinqué, i afavorirà totes les iniciatives públiques i privades que contribuesquen a la finalitat esmentada. Tot açò sense perjudici que els pares o tutors residents a les zones susdites puguen obtenir l'exempció de l'ensenyament del valencià per a llurs fills i tutelats, quan així ho sol·liciten en formalitzar-ne la inscripció.

 

Considerem que l’exempció és una discriminació cap a les persones castellanoparlants que es veuen menystingudes en l’aprenentatge de la llengua pròpia del Poble Valencià mentre són obligades a continuar estudiant altres llengües que no són les oficials al nostre territori. D’aquesta manera, s’incompleixen preceptes fonamentals de la Llei esmentada. Especialment dos dels objectius específics de la LUEV on es diu literalment:

 

“Fer efectiu els drets de tots els ciutadans a conéixer i usar el valencià.”

“Protegir la seua recuperació i garantir l'ús normal i oficial.”

 

Per això demanem que la interpretació que es fa de la LUEV, en el sentit que qualsevol persona puga demanar l’exempció de l’assignatura de “Valencià: llengua i literatura”, només es puga fer efectiva als territoris castellanoparlants (i valencianoparlants, si és el cas) durant un any i en els casos que marca la mateixa Llei com una cosa excepcional i no com una pràctica habitual i discriminatòria contra els valencianoparlants i els castellanoparlants, com ja hem exposat anteriorment.

 

Volem acabar aquest escrit reiterant la nostra crida a la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, de totes les universitats valencianes, així com de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, perquè garantisquen la preservació, la dignificació, el manteniment i l’extensió de l’ús i el conreu del valencià. Aquesta tasca depén, també, de tota la societat i nosaltres, com a docents, hem d’estar a la primera línia, com sempre, per defensar-la.

 

València, 20 d’octubre de 2012

 

En cas que estigués d'acord amb aquesta Declaració i vulgues donar-li el teu suport, et preguem que la signes virtualment al següent formulari: Done el meu suport a la DECLARACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 1ENTRETANTS SOBRE LA PAU I LES EXEMPCIONS

 

També pots fer arribar directament la teua adhesió al coordinador del districte universitari del teu centre mitjançant el següent document: Full d'adhesió a la Declaració sobre la PAU i les exempcions


Vistes: 1270

Fes-hi un Comentari

Necessites ser membre de Un Entre Tants per a afegir comentaris!

Registra't en la Xarxa Un Entre Tants

Comentari de Josep M. Escolano i López novembre 4, 2012 a les 23:04

Ja heu vist el calendari de les PAU per a 2013? Una altra vegada anem l'últim dia. Les coses que es proven una vegada poden convertir-se en costum: en un mal costum. No sembla que els organitzadors estiguen disposats a canviar. Haurem de continuar amb la queixa i que arribe als llocs on realment prenen les decisions.

Comentari de Josep M. Escolano i López octubre 23, 2012 a les 3:02

Sempre és millor sumar que no restar. I dir les veritats quan toca dir-les. Jo feia una reflexió d'altres aspectes que importen de les PAU (i especialment de la prova de valencià). No he volgut en cap moment deslluir la necessitat de queixa pel menyspreu que és una agressió i fer-ho de forma contundent.

Comentari de Francesc octubre 21, 2012 a les 23:53

Hola Josep Maria, he llegit el teu escrit i voldria respondre't, amicalment a algunes coses que dius:

Pel que fa al tema de l'ordre de realització de l'examen de valencià a la PAU, caldrà que que t'explique les vegades que m'he queixat al coordinador d'Alacant? També sé les respostes a aquesta qüestió que els han donat a València i a Castelló. Per respecte a les persones, no reproduiré públicament la resposta. Justament, per tot plegat, és que fem la nostra queixa "formalment" i amb tot el recolzament que puguem aconseguir.

Pel que fa a la LUEV, no demanem que es canvie. Simplement que s'aplique correctament i no de forma matussera en contra dels valencianoparlants en particular i dels castellanoparlants en general. Hi perdem tots, com és públic i notori.

El futur de les proves d'accés a la Universitat no el sabem encara. M'imagine que els departaments de Llengua i Literatura Catalanes de les universitats respectives ja deuen estar pensant en fer-hi alguna cosa, no?  Crec que és un tema molt delicat on tots (nosaltres també) hi direm la nostra.

Hi ha una dita que fa "Que la prudència no ens faça traïdors" i crec que ja fa massa temps que anem queixant-nos privadament, en reunions, i ja és hora que fem sentir la nostra veu al respecte.

Ara tenim més mitjans de respondre-hi, de sumar voluntats i esforços. Que la por no ens tanque la boca. No ens podem quedar en "no fem res, que serà pitjor". Això és fals. O exigim plegats els nostres drets o no ens els respectaran.

Salutacions cordials,

Francesc

Comentari de Oreto Doménech octubre 21, 2012 a les 23:20

Hola Josep M., puc comprendre la teua postura, però la Llei d'ús diu clarament que les exempcions són excepcionals, només caldria aplicar-la, no caldria tocar-hi res i no donar-les sistemàticament. Això ho podem exigir, no? La llei està per a complir-la, no? Jo crec que els ciutadans de bé que exigim ser tractats com a ciutadans de ple dret no hem de tenir por a posar sobre la taula temes discutibles com l'aplicació que fa la Conselleria de la Llei d'Ús, i encara menys per la por que si la posem en qüestionament la llevaran. La llevaran? Ja veurem, de moment la incompleixen. No veig jo aquest argument del "millor no tocar-ho que encara podem estar pitjor".

Pel que fa al lloc que ocupa la prova de valencià, no és un tema de "lloc" el que ací es discuteix.

Pel que fa a la faena feta o per fer, això és llibertat de cadascú el mampendre-la o no. Si tu vols encetar una jornada de reflexió al voltant de si hi haurà PAU o no l'any que ve i la desigualtat (l'exempció és una brutal desigualtat, també i no només per als futurs universitaris) que suposarà la decisió de les PAU, ací tens la xarxa per a proposar-la i de ben segur que molts altres companys i jo mateixa et farem costat. Això és un altra iniciativa necessària també, que seria benvinguda i que es podria reivindicar.

Els graus d'importància d'una cosa o d'una altra no els sé jo mesurar amb tanta exactitud, però el que sí que tinc clar és que "moltes candeletes fan un ciri pasqual" i que "com més serem, més riurem", així és que si sumem tots les reclamacions pertinents, almenys que s'ho senten, no?

Salutacions cordials

Comentari de Josep M. Escolano i López octubre 20, 2012 a les 23:23

Estic d'acord que és una falta de respecte, de sensibilitat o fins i tot és un menyspreu clar deixar la prova de valencià, la prova de llengua pròpia del país, el tercer dia. Les raons són òbvies i s'expliquen sense necessitat de fer-ne cap anàlisi més profunda.

Pel que fa al tema de les exempcions, la cosa no té solució mentre no es canvie la Llei d'ús. Hi ha articles que poden fins i tot no aplicar-se, però mentre algun es vulga aplicar, s'han de preservar els drets que hi apareixen (encara que es vulguen fer prevaldre uns més que altres). O siga que modificar la Llei d'ús suposaria emprendre una iniciativa legislativa que no veig amb gaires possibilitats. Per a fer açò caldria tenir el suport dels partits polítics representats en les Corts. Massa fosc ho veig, encara que vaja avant amb Compromís i algú altre.

I ja posats a fer faena, per què no pensem en altres problemes referits a les PAU que des del meu punt de vista (humil, personal i discret) són de molta més transcendència per al futur de la llengua?

Algú ha pensat què passarà els curs que ve si no hi ha una PAU organitzada per les universitats com diu el malministre Wert?

Per exemple:

- Qui farà de filtre d'accés a la universitat? Els centres de secundària? Es garantirà una exigència en competència comunicativa en valencià a tot arreu com ara, encara que ara el sistema siga imperfecte? No cal que respongueu, ja en sé la resposta. Cada centre farà el que li rotarà, privats, públics i concertats, tant se val. L'exigència respecte al valencià dependrà de les persones, de les actituds i de les voluntats dels que prenguen les decisions en cada centre. I això em sona a fer el que cadascú li vinga de gust. I ja sabem com anem d'actituds a casa nostra i en un bon grapat de directives.

- El sistema actual, amb el benentés de fer valdre la queixa per no quedar-nos l'últim dia, és garantidor d'una aplicació de criteris comuns a tot arreu. I també és la garantia que tothom (o gairebé tothom, perquè les exempcions en territori de predomini lingüístic valencià són anecdòtiques) passa una prova idèntica de valencià. O algú es pensa que les universitats, motu propio, posaran una prova de valencià d'accés als seus estudis de Medicina, Enginyeria o ADE? En un país normal les proves es farien en la llengua del país i la llengua del país seria un requisit per a tothom. Clar que ací, els que manen tenen molt clar quina és la llengua del país i quin és el seu país. I en molts casos, la llengua del país no coincideix ni el país tampoc.

Açò que us dic sí que em sembla preocupant. Discutir la Llei d'ús és entrar en un atzucac fosc i pudent. Queixar-nos de ser els últims, una preocupació que se soluciona amb una queixa per escrit al coordinador general de les PAU, als coordinadors de cada universitat i als ponents de l'assignatura de cada universitat. Deu voltes si fa falta i en la premsa amb lletra 48. Però el que realment ens ha d'importar és qui farà que la llengua siga un requisit exigible de forma generalitzada a tots els alumnes que acaben 2n de batxillerat i vulguen fer els estudis universitaris al País Valencià.

© 2018   Creada per Un Entre Tants.   Tecnologia de

Insígnies  |  Informa d'un Problema  |  Terms of Service